ទីតាំងសាខា

ម៉ោងធ្វើការសំរាប់ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងទីស្នាក់ការតំណាងគឺពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤ រសៀល ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១​:៣០ ព្រឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍។

ភ្នំពេញ - ការិយាល័យកណ្តាល

លេខ ៧២ មហាវិថីព្រះសីហនុ
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមន
ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ:
៨៥៥-២៣-២២២-២៨១/ ៨២/ ៨៣
ទូរសារ: ០២៣-២២១-១១២
អ៊ីម៉ែល: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it